Croeso i'r Clwb Cigyddion

Cefnogi ein cigyddion sy'n dewis Cig Oen Cymreig PGI a Chig Eidion Cymreig PGI

Gyda dros 200 o aelodau ledled Prydain Fawr, mae yna lawer o fuddion i fod yn aelod o Glwb y Cigydd. Am ddim i ymuno, mae aelodau'n elwa o'n hymgyrchoedd marchnata cenedlaethol ac yn derbyn pwynt gwerthu tymhorol i wella eu harddangosfeydd, cyngor labelu, cysylltiadau a rhwydwaith, cefnogi gweithgaredd cysylltiadau cyhoeddus a gwahoddiadau i ddigwyddiadau unigryw.

Already a member? Login

Deuneydd Man-werthu a Lawrlwythiadau Am Ddim

Pan ymunwch â Chlwb y Cigyddion, byddwch yn derbyn POS wedi'u brandio i helpu gyda'ch hyrwyddiadau gwerthu fel trywanwyr cig, tagiau, labeli a thaflenni ffeithiau. Gallwch hefyd lawrlwytho deunydd addysgiadol a delweddaeth ar gyfer eich gwefan a'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Stickers
POS Label
Retailer Factsheet

Join Online

Eich Rol

Mae HCC yn meddwl fod gan fanwerthwyr a chigyddion annibynnol y stryd fawr ran hanfodol i'w chwarae i helpu i hysbysu ac addysgu defnyddwyr am rinweddau Cig Oen a Chig Eidion Cymru. Dylent allu cynghori eu cwsmeriaid am y darnau cywir o gig i'w prynu a'r dulliau gorau o goginio.

Your Role

Ein Cefnogaeth

Nod Clwb y Cigyddion yw darparu cefnogaeth i'r manwerthwyr hyn trwy gynnig deunyddiau hyrwyddo i gigyddion. Mae aelodau wedi’u cynnwys mewn cystadlaethau defnyddwyr a drefnir gan HCC, wedi’u rhestru ar wefannau HCC sy’n wynebu defnyddwyr ac yn derbyn gwahoddiadau i rwydweithio unigryw a digwyddiadau diwydiant.

Our Support

Who can join?

Mae'r Clwb Cigyddion yn agored i fanwerthwyr a all brofi eu bod yn gwerthu Cig Oen Cymreig PGI neu Gig Eidion Cymreig PGI o ffynonellau gan gyflenwyr sydd wedi'u hardystio'n annibynnol. Dim ond wedyn y gallant ddefnyddio logo a nodau masnach Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) chwaethus.

Who can join

Deunydd Man-Werthu Tymhorol Am Ddim

Gall aelodau o Glwb y Cigyddion ddewis derbyn citiau POS tymhorol yn awtomatig. Mae'r citiau hyn yn cynnwys llyfrynnau ryseitiau a chanllawiau torri cig i'w rhoi i gwsmeriaid, ynghyd â deunyddiau hyrwyddo gan gynnwys posteri, sticeri ac eitemau eraill.

Deunydd Manwerthu

Free POS

Butchers’ Club benefits

 • Personal contacts and network

  Personal contacts and network

 • PR & Social Media to build profile

  PR & Social Media to build profile

 • Invitations to exclusive Butchers’ Club events

  Invitations to exclusive Butchers’ Club events

 • Newsletters, data and FREE POS

  Newsletters, data and FREE POS